Full grundplint. Slutbehandling: armering för monolitisk pelare, fördjupning för prefabrikat eller ankarbultar av stål. Monteringsvikten är den enda begränsningen, perafabrikat med vikt upp till 7,5 ton och volym upp till 3 m3 kan produceras. Sulan har nödvändig konstruktionsarmering.

Fördelar:

  • är inte väderberoende, montering i valfri temperatur
  • inga avfallsmaterial
  • kan ytbehandlas – målning med isoleringsmaterial