Pomosty lub podesty – znajdują zastosowanie tam, gdzie znaczenie ma jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni lub zapewnienie dobrego ciągu komunikacyjnego.