Płyta balkonowa – prefabrykowane balkony żelbetowe, wspornikowe produkowane są w dowolnych wymiarach. Wyposażone są w łączniki termoizolacyjne typu ISOCORB, które eliminują mostki cieplne na styku balkonu z wieńcem. Specjalna antypoślizgowa powierzchnia balkonów docelowo przeznaczona jest do użytkowania .