obrzeża trawnikowe

Obrzeże trawnikowe – stosowane w celu oddzielenia powierzchni ogrodowej od chodnika lub ścieżki.
Podbudowane suchym betonem stanowią barierę dla przesuwania się ułożonej kostki brukowej lub kostki kamiennej.