kraweżniki

Krawężniki – stosowane do umacniania krawędzi dróg i ulic. Są również elementem oddzielającym dwie różne nawierzchnie.