płyty JOMB

Płyty typu JOMB – przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenie skarp ziemnych, oraz jako tymczasowe nawierzchnie drogowe.