FUNDAMENTY POD MASZYNY

Przykład zastosowania ścianek filigran jako prefabrykatów do wykonania fundamentu specjalnego pod maszyny. Fundament zawiera dodatkowo prefabrykowane kanały pionowe i poziome.

Zalety:

  • mała objętość transportowa
  • czas montażu na budowie – 2 godziny- połączenia spawane
  • brak materiałów odpadowych