Stopa fundamentowa pełna. Wykończenie: zbrojenie pod słup monolityczny, zagłębienie pod prefabrykat lub kotwy stalowe. Ograniczenie stanowi tylko ciężar montażowy, możliwość produkcji do prefabrykatów o wadze do 7,5 ton tj. do objętości 3 m3. Stopa posiada wymagane zbrojenie konstrukcyjne.

Zalety:

  • uniezależnienie się od warunków pogodowych, montaż w dowolnej temperaturze
  • brak materiałów odpadowych
  • możliwe wykończenie – malowanie materiałem izolacyjnym