Zastrzeżenie patentowe: P.402923 WIPO ST 10/C PL402923

Przykład zastosowania ścianek filigran jako prefabrykatu studni – przegłębienia w płycie fundamentowej. Studnia jest układana jako element do obudowania przez zbrojenie płyty fundamentowej. Studnia zawiera zbrojenie sprzęgające do zbrojenia płyty fundamentowej.

Zalety:

  • mała objętość transportowa
  • czas montażu na budowie – 10 minut – połączenia spawane
  • brak materiałów odpadowych