Zastrzeżenie patentowe: P.402923 WIPO ST 10/C PL402923

Przykład ławy fundamentowej – wymiary dowolne.Może być złożona na zakładzie prefabrykacji wraz ze zbrojeniem wewnętrznym, lub na budowie jako szalunek tracony.

Zalety:

  • przy montażu na budowie – mała objętość transportowa
  • czas montażu na budowie – 10 minut / 3 mb – połączenia spawane
  • brak materiałów odpadowych
  • możliwość pomalowania materiałem izolującym na zakładzie prefabrykacji lub na budowie