W podejściu do kwestii rozwoju przedsiębiorstwa stawiamy nie tylko na wąsko rozumiane wyniki ekonomiczne. Skupiamy się dodatkowo na aspektach społecznych i ochronie środowiska naturalnego.

Politykę społeczną realizujemy poprzez zatrudnianie pracowników zamieszkujących okoliczne miejscowości, oferowanie im godziwych warunków pracy oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i zasad BHP.
Współpracujemy również z lokalnymi przedsiębiorstwami – zarówno w zakresie zakupów jak i podwykonawstwa oraz usług.
Okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorstwa są również głównymi adresatami naszych produktów.

Z każdym dniem modernizujemy nasz zakład. Wdrażamy nowe technologie produkcji, unowocześniamy stanowiska pracy, a także inwestujemy w szkolenia pracowników.
Zdajemy sobie sprawę, że dopiero połączenie tych wszystkich aspektów pozwoli nam rozwinąć lokalną społeczność, a także wyprodukować wyroby spełniające oczekiwania klientów.To jak będziemy postępować teraz będzie miało wpływ na przyszłe pokolenia. Staramy się sprostać wymaganiom rynku budowlanego, a jednocześnie nie wyrządzić krzywdy środowisku naturalnemu.

Wprowadziliśmy segregację odpadów aby możliwie jak najwięcej z nich poddać recyklingowi. 100 % odpadów technologicznych podlega odzyskowi. Część z nich trafia z powrotem do procesu produkcyjnego. Inne – takie jak stal – są wywożone do specjalistycznych przedsiębiorstw, zajmujących się ich obrotem. Pozostałe – jak krusz betonowy – sprzedajemy jako materiał budowlany.

Na terenie naszej firmy posiadamy studnie głębinowe wody. Wykorzystujemy zatem jej naturalne źródła. Zaopatrujemy w wodę również okolicznych mieszkańców i przedsiębiorstwa.