Nadrzędnym celem inBet Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie w zakresie jakości oferowanych produktów, jak również wymagań i oczekiwań klientów. Doskonalenie to odbywa się  w oparciu o indywidualne projekty, specyfikacje, normy i przepisy prawne.

Celem Zakładu jest zwiększanie efektywności procesów produkcji, między innymi poprzez wdrażanie postępu technicznego i doskonalenie wiedzy.

W ramach prowadzonych działań deklarujemy pełną odpowiedzialność za środowisko naturalne , rozwój lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.

Politykę Jakości realizujemy poprzez poprawę organizacji pracy i system szkoleń.

Aby osiągnąć wymienione cele w przedsiębiorstwie wdrożono Wewnętrzny System Kontroli Jakości oparty na wymaganiach CEBETu, który gwarantuje utrzymanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

Kierownictwo Firmy deklaruje przestrzeganie przepisów prawa pracowniczego oraz przestrzeganie zasad etycznych w swoich działaniach.